Mediatized Stories (avsluttet)

Mediation Perspectives on Digital Storytelling Among Youth

Mediatized Stories er et internasjonalt forskningsprosjekt som studerer hvordan unge representerer seg selv gjennom ulike former for digital historiefortelling. Disse prosessene studere med teorier om mediering og mediatisering som krysser flere fag innenfor mediestudier og -utdanning. Prosjektet fokuserer på ungdom -- også fordi unge mennesker bruker de nye mediene innovativt. 

Prosjektet inneholder studier av digital historiefortelling og bruk av digitale medier i selv-representasjon fra ulike deler av verden.

Les mer om Mediatized Stories på prosjektets offisielle sider.

Publisert 9. feb. 2011 16:15 - Sist endret 17. mars 2011 12:11