MOSCITO: Mobilizing Social Capital in global ICT based organizations (avsluttet)

 

MOSCITO-prosjektet (Mobilizing Social Capital in global ICT based organizations) forsker på hvordan internasjonale organisasjoner bruker kommunikasjonsteknologi for å utvikle, vedlikeholde og utnytte sosial kapital. Innenfor organisasjonsstudier refererer begrepet sosial kapital til faktiske og mulige ressurser som stammer fra, er innebakt i og tilgjengelig gjennom det nettverk av relasjoner som innehas av et individ eller en sosial gruppe. Ved å studere praksis i organisasjoner studeres hvordan de ansattes uformelle kommunikasjon bidrar til slike nettverk.

Les mer om MOSCITO på prosjektets offisielle sider.

 

 

Publisert 9. feb. 2011 16:09 - Sist endret 7. aug. 2013 10:01