Trådløs pasient (avsluttet)

Trådløs pasient er et initiativ som skal bidra til at applikasjoner og anvendelser innenfor IKT og medisinsk teknisk utstyr utvikles, synliggjøres og tas i bruk i helsesektoren.

 

Publisert 9. feb. 2011 16:18 - Sist endret 30. juni 2011 11:25