UD(X)=?

UD(X)=? prosjektet vil utvikle kompetanse om Universell Utforming for informatikkfaget. 

 

Om prosjektet

Digitalisering er en endringskraft i dagens hverdagsliv og sammfunnsliv. Mange  aktiviteter på mikro, meso og makro planet i samfunnet gjøres via digitale terminaler, tjenester og nettverk. Konkret, så bruker vi digitale tjenester store deler av dagen - både i arbeidsliv og i privatliv, hjemme og utenfor hjemmet.

Hvordan passe på at flest mulig kan bruke systemene som konstrueres – og færrest mulig blir ekskludert?

Informatikkfaget er læren om hvordan datasystemer konstrueres og brukes. Universell Utforming (Universal Design på engelsk, forkortet UD) handler om inkludering og har som praksis og fagfelt sine røtter innen arkitektur og utforming av fysiske omgivelser. I UD(X)=? prosjektet vil vi stille spørsmål og se på sammenhenger mellom Universell Utforming og informatikkfaget.

På et grunnleggende nivå er alle mennesker like i verdighet og vi skal ha like muligheter i de fysiske og digitale omgivelsene våre. Samtidig er alle mennesker i et praktisk, empirisk perspektiv unike og ulike. Vi har forskjellige funksjonsevner, og vi er i ulike situasjoner i våre fysiske og digitale omgivelser.  Hvordan kan informatikkfaget tenke og jobbe på måter som gjør at færrest mulig blir ekskludert - og flest mulig blir inkludert?

Tittelen på prosjektet UD(X)=? kan leses som en funksjon, et spørsmål eller en likning.  Hvordan, hvor, når, hvem, hvilke, hvorfor og hva er hjelper for å finne ut av ting - og de ønsker vi å ha med, indikert gjennom spørsmålstegnet ?.  (X) indikerer fire spesifikke områder som blir beskrevet nedenfor.

De fire spesifikke områder innen informatikkfaget som vil bli undersøkt og utspurt er:

  • Deltagende design, brukermedvirkning (PD)
  • Retningslinjer, prinsipper, heuristikker (WCAG for eksempel)
  • Etikk (på makro, meso og mikro nivå)
  • Kunstig Intelligens (AI)

Målet er at vi skal utvikle kompetanse sammen med forelesere, studenter og andre, slik at utdanningen innen Universell Utforming i informatikkfaget blir bedre. Prosjektet vil gjennom dette ha mulighet til å kunne bidra til inkludering og minst mulig diskriminering og ekskludering i de digitale omgivelser som blir konstruert, utviklet og tatt i bruk.

Bakgrunn

UD(X)=? er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Institutt for Informatikk ved UiO og Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Resultatene vil være nyttige for utdanningen innen informatikkfaget om Universell Utforming.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av universell.no.  Prosjektperioden er 1 januar 2021 til 31 desember 2021.

Samarbeid

Prosjektet vil samarbeide med eksisterende kurs på de to lærestedene, samt nettverk innen digital etikk og universell utforming. Vi ønsker også kontakt med andre læresteder - og interessenter i løpet av prosjektet.

 

 

Emneord: universell utforming, deltagende design
Publisert 12. feb. 2021 14:15 - Sist endret 12. feb. 2021 14:28