Gabor Gereb

Bilde av Gabor Gereb
English version of this page
Rom GA06 - 4470
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Jeg er stipendiat ved gruppe for Digital Signal Processing and Image Analysis (DSB), Department of Informatics, University of Oslo siden 2021.

Min thema er adaptiv stråleforming for ekkoloddsystemer, men min forskning interesser inkluder også estimering og deteksjonsteori,statistisk analyse, intervallaritmetikk og geometrisk algebra.

Hovedveileder: Andreas Austeng
Medveiledere: Roy Edgar Hansen, Tor Inge Birkenes Lønmo, Sven Peter Näsholm
Finansieringskilde: Research Council of Norway (RCN), Ref. 317874, 2020-2024

Emneord: ultralyd, sonar, sonaravbildning, stråleforming, signalbehandling

Publikasjoner

  • Arnestad, Håvard; Gereb, Gabor; Lønmo, Tor Inge Birkenes; Kirkebø, Jan Egil; Austeng, Andreas & Näsholm, Sven Peter (2022). Sonar array beampattern bounds and an interval arithmetic toolbox. Proceedings of Meetings on Acoustics (POMA). ISSN 1939-800X. doi: 10.1121/2.0001613.

Se alle arbeider i Cristin

  • Gereb, Gabor; Hansen, Roy Edgar; Lønmo, Tor Inge Birkenes; Näsholm, Sven Peter & Austeng, Andreas (2022). Underwater pipeline detection and localisation using multibeam echo sounder in a resolution limited case.
  • Gereb, Gabor; Hansen, Roy Edgar; Lønmo, Tor Inge Birkenes & Austeng, Andreas (2022). PhD project: Adaptive beamforming in underwater detection and estimation problems.
  • Arnestad, Håvard; Gereb, Gabor; Birkenes Lønmo, Tor Inge; Kirkebø, Jan Egil; Austeng, Andreas & Näsholm, Sven Peter (2022). Sonar array beampattern bounds: tolerance analysis using interval arithmetic.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2021 09:48 - Sist endret 14. sep. 2022 14:06