Petter Nielsen

Førsteamanuensis - Helseinformasjonssystem-program
Bilde av Petter Nielsen
English version of this page
Mobiltelefon +47 41 50 60 58
Rom 6465
Brukernavn
Besøksadresse Ole Johan Dahl's hus Gaustadalleèn 23 B
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Min forskningsinteresse er relatert til store og komplekse informasjonssystemer - hvordan de utvikler seg over tid, hvordan vi kan påvirke og styre dem, rollen til arkitektur og hvordan de muliggjør innovasjon. Jeg har gjort empiriske studier av slike systemer i forhold til mobile tjenester, webbutikker og jobber for tiden med helseinformasjonssystemer i utviklingsland.

Mine publikasjoner finner du på Researchgate.

Jeg jobber i HISP prosjektet og med DHIS2 programvaren, med et fokus på arkitektur. Dette involverer blant annet funksjonell arkitektur, plattformer, standarder, økosystemer og innovasjon.  

Litt informasjon relevant for PhD-studenter finner du her.

Jeg arrangerte en workshop om Cloud Computing for Development i 2012, den 3. Innovation in Information Infrastructure workshopen i 2014 og jeg ledet programkomiteen for IFIP9.4 konferansen i 2015 i Colombo, Sri-Lanka og i 2019 i Dar es Salaam, Tanzania.

Avhandlingen min om informasjonsinfrastruktur kan du finne her

Undervisning

 • IN5210 - Informasjonssystemer
 • INF3290  - Store og Komplekse Informasjonssystemer

Bakgrunn

Dr. Scient fra Universitetet i Oslo. 7 års erfaring med forskning, utvikling og innovasjon i internasjonal telekom sektor.

Uteksaminerte PhD-Studenter

 • Christon Mesheck Moyo, "Transformational Feedback: Breaking the vicious cycle of information use in Health Information Systems - A case from Malawi", 2017
 • Terje Aksel Sanner, "Grafting Information Infrastructure: Mobile Phone‐based Health Information System Implementations in India and Malawi", 2015
 • Murodillo Latifov, "Global Standards and Local Health Information Systems Applications: Understanding their interplay in the context of Tajikistan", 2013
 • Zegaye Seifu Wubishet, "Conceptualizing the Governance of Free and Open Source Software Development: A Framework Based on Case Studies of Three Software Projects in Norway", 2011
 • Nigussie Tadesse, "Revisiting Networking of Actions and Knowledge Transfer:An Outline of Practice and Community Based Distributed Approach For Open Source Information Systems Implementation in Developing Countries. Cases from Ethiopia", 2011
 • John Lewis,"From technology for information to information for local action: the role of participtory networks from case studies in India", 2011

Uteksaminerte Master-Studenter

 • Stian Sandvold, "Software Requirement Management in Generic Open Source Projects: A Case Study of the Generic DHIS2 Software", 2019
 • Kjetil Svalestuen, "Reappropriation of Generic Information Systems: Adapting a Generic Information System to Meet Functional Requirements from Another Domain", 2018
 • Jostein Bleken Hellerud and Karl Thomas Hauglid, "A Case Study of Digital Innovation in the Online Advertising Industry in Norway", 2018
 • Mathias Rove Olaussen, "The Role of Financial Information in Health Commodity Supply Chain Management in Developing Countries: A Case study from Tanzania", 2017
 • Marit Kilde Mjelva, "Benefits and Challenges of Integrating Fragmented Health Information Systems: A Case Study of the Vaccine Supply Chain in Tanzania", 2017
 • Simon Jespersen, "Dashboard Design Guidelines for Improved Evidence Based Decision Making in Public Health in Developing Countries", 2017
 • Sindre Kvålsgard, "En case-studie om PDS-økosystemer: Hvordan kan PDS-økosystemer løse utfordringene ved dagens persondata håndtering", 2016
 • Vivek Kaul, "An Exploration of Models for Storing, Managing and Processing Personal Data in Online Environments", 2016
 • Monan Yao, “Smartphone, an Evolving Payment Gateway: A Study on Mobile Payment and Related Infrastructures in Norway and China”, 2015
 • Ragnhild Evensen, ”Mobile Commerce Adoption: An exploratory study of adoption requirements for the mobile commerce pre-paid service”, 2004
 • Stephen Parsli, “Positioning Mobile Phones: An exploratory study of positioning technologies and Location Based Services (LBS)”, 2004
 • Kamran Mohammed, “Functional challenges in replacing paper with mobile technologies: A case study of mobile information systems in the blue collar segment”, 2004
 • Are Solberg, “Genres of Communication in Nomadic Work Environments: The Potential of Multimedia Messaging”, 2004

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Nielsen, Petter & Kimaro, Honest C. (ed.) (2019). Information and Communication Technologies for Development: Strengthening Southern-Driven Cooperation as a Catalyst for ICT4D. 15th IFIP WG 9.4 International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries, ICT4D 2019, Dar es Salaam, Tanzania, May 1–3, 2019, Proceedings, Part I. Springer Nature.  ISBN 9783030183998.  789 s.
 • Nielsen, Petter & Kimaro, Honest C. (ed.) (2019). Information and Communication Technologies for Development: Strengthening Southern-Driven Cooperation as a Catalyst for ICT4D. 15th IFIP WG 9.4 International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries, ICT4D 2019, Dar es Salaam, Tanzania, May 1–3, 2019, Proceedings, Part II. Springer Nature.  ISBN 9783030191146.  447 s.
 • Nielsen, Petter (ed.) (2015). Proceedings of the 13th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries. Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-7368-465-3.  794 s.
 • Nielsen, Petter (ed.) (2015). Proceedings of the 13th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries (IFIP 9.4). Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-7368-465-3.  794 s.
 • Jansen, Arild Johan & Nielsen, Petter (2003). Nielsen, Petter; Jansen, Arild J.. Information Infrastructures and Convergence [Foredrag og Artikkel. IRIS26; 09.08.2003 - 12.08.2003. I Laukkunen &Sarpola (ed) Proceeeding of IRIS26, Haikko Manor, Finland. The IRIS association.  950 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Adu-Gyamfi, Eric; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2019). The Dynamics of a Global Health Information Systems Research and Implementation Project.
 • Li, Magnus & Nielsen, Petter (2019). Design Infrastructures in Global Software Platform Ecosystems.
 • Nielsen, Petter & Sahay, Sundeep (2019). Critically studying openness: A way forward. Information Systems Journal.  ISSN 1350-1917.  29(4), s 763- 767 . doi: 10.1111/isj.12236
 • Nielsen, Petter & Sahay, Sundeep (2019). Critically studying openness: A way forward. Information Systems Journal.  ISSN 1350-1917.  29(4), s 763- 767 . doi: 10.1111/isj.12236
 • Li, Magnus; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2018). Mediators to Advocate and Facilitate End-User Participation in Digital Innovation.
 • Nguyen, Simon Pettersen; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2018). Global Standards and Local Development.
 • Nielsen, Petter & Sanner, Terje Aksel (2018). Digital Innovation and the Dynamics of ICT4D Projects.
 • Sahay, Sundeep; Nielsen, Petter; Faujdar, Dharamjeet; Kumar, Rajesh & Mukherjee, Arunima Sehgal (2018). Frugal Digital Innovation and Living Labs: A Case Study of Innovation in Public Health in India.
 • Saunders-Hastings, Patrick; Perrin, Maureen; Nielsen, Petter; Sæbø, Johan Ivar & Uggowitzer, Steven (2018). DHIS2 as a tool for health impact assessment in low-resource settings: examining opportunities for expanding use of routine health data.
 • Asah, Flora Nah & Nielsen, Petter (2016). The Fundamental Role of Health Information Systems for Universal Health Coverage: The Case of Cameroon.
 • Manya, Ayub Shisia; Nielsen, Petter & Pundo, Raphael (2016). Cloud Computing as a Catalyst for Integrated Health Information Systems in Developing Countries: Opportunities and Challenges.
 • Braa, Kristin & Nielsen, Petter (2015). Sustainable Action Research: The Networks of Actions Approach.
 • Manya, Ayub Shisia; Braa, Jørn; Nielsen, Petter & Wasunna, Owino (2015). Utilization of routine health information system to monitor the United Nation’s Millennium Development Goals (MDGS) for 2015 in South Sudan.
 • Manya, Ayub Shisia & Nielsen, Petter (2015). The Use of Social Learning Sysetms in Implementing a Web-Based Routine Health Information System in Kenya.
 • Moyo, Christon M.; Manda, Tiwonge Davis & Nielsen, Petter (2015). Peer based reviews as a strategy for strengthening the health information systems: a case study from Malawi.
 • Nielsen, Petter; Sahay, Sundeep & Latifov, Murodillo Abdusamadovich (2015). Civil Registration and Vital Statistics: A Neglected area in Information Systems Research.
 • Sæbø, Johan Ivar & Nielsen, Petter (2015). Usynlige mennesker, usynlige sykdommer. Verdensmagasinet X.  (1), s 74- 77
 • Hanseth, Ole & Nielsen, Petter (2014). Infrastructural Innovation and Generative Information Infrastructures, In Jakobs Kai (ed.),  Modern Trends Surrounding Information Technology Standards and Standardization within Organizations.  IGI Global.  ISBN 1466663332.  Chapter 1.  s 1 - 23
 • Nielsen, Petter (2014). Building a Global Network of Capacity: Lessons from HISP.
 • Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2014). Ebolas ofre. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Braa, Kristin & Nielsen, Petter (2013). Leveraging the potential of mobiles in developing country health initiatives: From ICT4D to information infrastructures 4D.
 • Nielsen, Petter & Mørk, Bjørn Erik (2013). Dataprogram som ikke snakker samme språk. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Nielsen, Petter & Hanseth, Ole (2010). TOWARDS A DESIGN THEORY OF USABILITY AND GENERATIVITY.
 • Kristoffersen, Steinar; Nielsen, Petter; Blechar, Jennifer & Hanseth, Ole (2005). ‘Ordinary Innovation' of Mobile Services.
 • Nielsen, Petter & Aanestad, Margunn (2005). Infrastructuralization as design strategy: A case study of a content service platform for mobile phones in Norway.
 • Nielsen, Petter (2004). Implementing public platforms for mobile phone content services: Standardization in era of convergence.
 • Nielsen, Petter & Herstad, Jo (2004). Providing premium SMS services for mobile phones: Usability based on networks of user - developer relationships.
 • Nielsen, Petter & Nhampossa, Jose Leopold (2004). Experiences of internationalizing Information Systems: The challenge of standardization.
 • Nielsen, Petter & Hanseth, Ole (2003). ENABLING OPERATOR-INDEPENDENT TRANSACTION MODEL FOR MOBILE PHONE CONTENT SERVICE PROVISION THROUGH THE OPEN CPA STANDARD.
 • Nielsen, Petter & Jansen, Arild Johan (2003). Information Infrastructures and Convergence.
 • Rolland, Knut-Helge Ronæs; Aanestad, Margunn & Nielsen, Petter (2003). Desperately seeking new theories? Setting new technologies and issues on the agenda.
 • Tuunanen, Tuure; Nielsen, Petter & Mallat, Nina (2003). END-USERS IN ISD RESEARCH - PARTICIPATORY DESIGN WITH WIDE AUDIENCE.
 • Jacucci, Edoardo; Nielsen, Petter & Berge, Ivar (2002). Bootstrapping the Electronic Patient Record Infrstructure.
 • Jansen, Arild Johan & Nielsen, Petter (2002). Next generation mobile communication infrastructure: UMTS and WLAN - who will succeed?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. sep. 2012 07:54 - Sist endret 16. okt. 2019 18:12