Petter Nielsen

Førsteamanuensis - Helseinformasjonssystem-program
Bilde av Petter Nielsen
English version of this page
Telefon +47 41506058
Mobiltelefon +47 41 50 60 58
Rom 6465
Brukernavn
Besøksadresse Ole Johan Dahl's hus Gaustadalleèn 23 B
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Min forskningsinteresse er relatert til store og komplekse informasjonssystemer - hvordan de utvikler seg over tid, hvordan vi kan påvirke og styre dem, rollen til arkitektur og hvordan de muliggjør innovasjon. Jeg har gjort empiriske studier av slike systemer i forhold til mobile tjenester, webbutikker og jobber for tiden med helseinformasjonssystemer i utviklingsland.

Mine publikasjoner finner du på Researchgate.

Jeg jobber i HISP prosjektet og med DHIS2 programvaren, med et fokus på arkitektur. Dette involverer blant annet funksjonell arkitektur, plattformer, standarder, økosystemer og innovasjon.  

Litt informasjon relevant for PhD-studenter finner du her.

Jeg arrangerte en workshop om Cloud Computing for Development i 2012, den 3. Innovation in Information Infrastructure workshopen i 2014 og jeg ledet programkomiteen for IFIP9.4 konferansen i 2015 i Colombo, Sri-Lanka og i 2019 i Dar es Salaam, Tanzania.

Avhandlingen min om informasjonsinfrastruktur kan du finne her

Undervisning

 • IN5210 - Informasjonssystemer
 • INF3290  - Store og Komplekse Informasjonssystemer

Bakgrunn

Dr. Scient fra Universitetet i Oslo. 7 års erfaring med forskning, utvikling og innovasjon i internasjonal telekom sektor.

Uteksaminerte PhD-Studenter

 • Christon Mesheck Moyo, "Transformational Feedback: Breaking the vicious cycle of information use in Health Information Systems - A case from Malawi", 2017
 • Terje Aksel Sanner, "Grafting Information Infrastructure: Mobile Phone‐based Health Information System Implementations in India and Malawi", 2015
 • Murodillo Latifov, "Global Standards and Local Health Information Systems Applications: Understanding their interplay in the context of Tajikistan", 2013
 • Zegaye Seifu Wubishet, "Conceptualizing the Governance of Free and Open Source Software Development: A Framework Based on Case Studies of Three Software Projects in Norway", 2011
 • Nigussie Tadesse, "Revisiting Networking of Actions and Knowledge Transfer:An Outline of Practice and Community Based Distributed Approach For Open Source Information Systems Implementation in Developing Countries. Cases from Ethiopia", 2011
 • John Lewis,"From technology for information to information for local action: the role of participtory networks from case studies in India", 2011

Uteksaminerte Master-Studenter

 • Stian Sandvold, "Software Requirement Management in Generic Open Source Projects: A Case Study of the Generic DHIS2 Software", 2019
 • Kjetil Svalestuen, "Reappropriation of Generic Information Systems: Adapting a Generic Information System to Meet Functional Requirements from Another Domain", 2018
 • Jostein Bleken Hellerud and Karl Thomas Hauglid, "A Case Study of Digital Innovation in the Online Advertising Industry in Norway", 2018
 • Mathias Rove Olaussen, "The Role of Financial Information in Health Commodity Supply Chain Management in Developing Countries: A Case study from Tanzania", 2017
 • Marit Kilde Mjelva, "Benefits and Challenges of Integrating Fragmented Health Information Systems: A Case Study of the Vaccine Supply Chain in Tanzania", 2017
 • Simon Jespersen, "Dashboard Design Guidelines for Improved Evidence Based Decision Making in Public Health in Developing Countries", 2017
 • Sindre Kvålsgard, "En case-studie om PDS-økosystemer: Hvordan kan PDS-økosystemer løse utfordringene ved dagens persondata håndtering", 2016
 • Vivek Kaul, "An Exploration of Models for Storing, Managing and Processing Personal Data in Online Environments", 2016
 • Monan Yao, “Smartphone, an Evolving Payment Gateway: A Study on Mobile Payment and Related Infrastructures in Norway and China”, 2015
 • Ragnhild Evensen, ”Mobile Commerce Adoption: An exploratory study of adoption requirements for the mobile commerce pre-paid service”, 2004
 • Stephen Parsli, “Positioning Mobile Phones: An exploratory study of positioning technologies and Location Based Services (LBS)”, 2004
 • Kamran Mohammed, “Functional challenges in replacing paper with mobile technologies: A case study of mobile information systems in the blue collar segment”, 2004
 • Are Solberg, “Genres of Communication in Nomadic Work Environments: The Potential of Multimedia Messaging”, 2004

Publikasjoner

 • Sæbø, Johan Ivar; Nicholson, Brian; Nielsen, Petter & Sahay, Sundeep (2021). DIGITAL GLOBAL PUBLIC GOODS. Proceedings of the 1st Virtual Conference on Implications of Information and Digital Technologies for Development.
 • Nicholson, Brian; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2021). Digital platforms for development. Information Systems Journal. ISSN 1350-1917. doi: 10.1111/isj.12364.
 • Asah, Flora Nah; Kaasbøll, Jens Johan; Nielsen, Petter & Seukap, Roger (2021). Organizations failing to learn: Roadblocks to the Implementation of Standardized Information Systems. Journal of Health Informatics in Developing Countries. ISSN 1178-4407. 15(1), s. 1–31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bengtsson, Anastasia; Nielsen, Petter & Li, Magnus (2021). Component trustworthiness in an enterprise software platform ecosystem. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISSN 1892-0748.
 • Collinson, Nilza; Mahundi, Masoud & Nielsen, Petter (2020). Different Approaches to Complementing Software Platforms: A Case Study of Digital Innovation Across 10 Developing Countries. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 587, s. 14–25. doi: 10.1007/978-3-030-65828-1_2.
 • Gundersen, Ragnhild Bassøe; Dynestøl, Emilie Bauck; Nielsen, Petter; Sæbø, Johan Ivar; Thorseng, Anne Asmyr & Ulshagen, Andrea [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Digital Transformation under a pandemic: A case study of Covid-19 contact tracing in Norway. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISSN 1892-0748. 28(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Sanner, Terje Aksel & Nielsen, Petter (2019). Software Platforms for Inclusive Innovation. I Nielsen, Petter & Kimaro, Honest C. (Red.), Information and Communication Technologies for Development: Strengthening Southern-Driven Cooperation as a Catalyst for ICT4D. 15th IFIP WG 9.4 International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries, ICT4D 2019, Dar es Salaam, Tanzania, May 1–3, 2019, Proceedings, Part I. Springer Nature. ISSN 9783030183998. s. 218–230. doi: 10.1007/978-3-030-18400-1_18.
 • Adu-Gyamfi, Eric; Nielsen, Petter; Sæbø, Johan Ivar & Saugene, Zeferino (2019). Scaling Across Functional Domains: A Case of Implementing an Electronic HIV Patient Information System in Sierra Leone. I Nielsen, Petter & Kimaro, Honest C. (Red.), Information and Communication Technologies for Development: Strengthening Southern-Driven Cooperation as a Catalyst for ICT4D. 15th IFIP WG 9.4 International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries, ICT4D 2019, Dar es Salaam, Tanzania, May 1–3, 2019, Proceedings, Part I. Springer Nature. ISSN 9783030183998. s. 331–342. doi: %2010.1007/978-3-030-18400-1_27.
 • Msiska, Brown Chawanangwa; Nielsen, Petter & Kaasbøll, Jens Johan (2019). Leveraging Digital Health Platforms in Developing Countries: The Role of Boundary Resources. I Nielsen, Petter & Kimaro, Honest C. (Red.), Information and Communication Technologies for Development: Strengthening Southern-Driven Cooperation as a Catalyst for ICT4D. 15th IFIP WG 9.4 International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries, ICT4D 2019, Dar es Salaam, Tanzania, May 1–3, 2019, Proceedings, Part I. Springer Nature. ISSN 9783030183998. s. 116–126. doi: 10.1007/978-3-030-18400-1_10.
 • Nicholson, Brian; Nielsen, Petter; Sæbø, Johan Ivar & Sahay, Sundeep (2019). Exploring Tensions of Global Public Good Platforms for Development: The Case of DHIS2. I Nielsen, Petter & Kimaro, Honest C. (Red.), Information and Communication Technologies for Development: Strengthening Southern-Driven Cooperation as a Catalyst for ICT4D. 15th IFIP WG 9.4 International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries, ICT4D 2019, Dar es Salaam, Tanzania, May 1–3, 2019, Proceedings, Part I. Springer Nature. ISSN 9783030183998. s. 207–217. doi: 10.1007/978-3-030-18400-1_17.
 • Adu-Gyamfi, Eric; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2019). The dynamics of a global health information systems research and implementation project. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN 1650-3686. s. 73–79.
 • Sahay, Sundeep; Nielsen, Petter & Aanestad, Margunn (2019). Institutionalizing Information Systems for Universal Health Coverage in Primary Health Care and the Need for New Forms of Institutional Work. Communications of the Association for Information Systems. ISSN 1529-3181. 44(1), s. 62–80. doi: 10.17705/1CAIS.04403. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nguyen, Simon Pettersen; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2019). Global Standards and Local Development. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. 933, s. 141–155. doi: 10.1007/978-3-030-11235-6_10.
 • Li, Magnus & Nielsen, Petter (2019). Making Usable Generic Software. A Matter of Global or Local Design? I Pekkola, Samuli; Pirkkalainen, Henri; Hellsten, Pasi & Ilvonen, Ilona (Red.), Proceedings of the 10th Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS2019). Association for Information Systems (AIS). ISSN 978-0-578-53212-7.
 • Sæbø, Johan Ivar; Moyo, Christon M. & Nielsen, Petter (2018). Promoting transparency and accountability with district league tables in Sierra Leone and Malawi. Health Policy and Technology. ISSN 2211-8837. 7(1), s. 35–43. doi: 10.1016/j.hlpt.2018.01.003.
 • Sahay, Sundeep; Nielsen, Petter & Latifov, Murodillo Abdusamadovich (2018). Grand challenges of public health: How can health information systems support facing them? Health Policy and Technology. ISSN 2211-8837. 7(1), s. 81–87. doi: 10.1016/j.hlpt.2018.01.009.
 • Msiska, Brown Chawanangwa & Nielsen, Petter (2018). Innovation in the fringes of software ecosystems: the role of socio-technical generativity. Information Technology for Development. ISSN 0268-1102. 24(2), s. 398–421. doi: 10.1080/02681102.2017.1400939. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergum, Bjørn-Ingar; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2017). Patchworks of Logistics Management Information Systems: Challenges or Solutions for Developing Countries? IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 504, s. 47–58. doi: 10.1007/978-3-319-59111-7_5.
 • Asah, Flora Nah; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2017). Challenges for Health Indicators in Developing Countries: Misconceptions and Lack of Population Data. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 504, s. 593–604. doi: 10.1007/978-3-319-59111-7_48.
 • Msiska, Brown Chawanangwa & Nielsen, Petter (2017). A Framework to Assess and Address Human Capacities Needed to Leverage Open Source Software Platforms in Developing Countries. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 504, s. 81–92. doi: 10.1007/978-3-319-59111-7_8.
 • Nielsen, Petter (2017). Digital Innovation: A Research Agenda for Information Systems Research in Developing Countries. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 504, s. 269–279. doi: 10.1007/978-3-319-59111-7_23.
 • Nguyen, Simon Pettersen; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2017). The Role of Global Standardization Communities in Shaping National Health Information Architectures. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 504, s. 93–103. doi: 10.1007/978-3-319-59111-7_9.
 • Nguyen, Thanh Ngoc & Nielsen, Petter (2017). From routine to revolt: Improving routine health data quality and relevance by making them public. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 504, s. 548–558. doi: 10.1007/978-3-319-59111-7_45.
 • Adu-Gyamfi, Eric & Nielsen, Petter (2017). Leveraging software platform capabilities to support HIV (ART) treatment adherence management: A case from sierra leone. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 504, s. 35–46. doi: 10.1007/978-3-319-59111-7_4.
 • Nguyen, Thanh Ngoc; Nielsen, Petter & Braa, Jørn (2017). Scaling Information Infrastructures: The Case of the Medical Licensing System in a Southeast Asian Country. AJIS. Australasian Journal of Information Systems. ISSN 1449-8618. 21. doi: 10.3127/ajis.v21i0.1518.
 • Poppe, Olav; Sæbø, Johan Ivar; Nielsen, Petter & Sanner, Terje Aksel (2017). Standardising Through Software. IRIS Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia. ISSN 1891-9863. 8, s. 111–119.
 • Gizaw, Abyot Asalefew; Bygstad, Bendik & Nielsen, Petter (2016). Open generification. Information Systems Journal. ISSN 1350-1917. 27(5), s. 619–642. doi: 10.1111/isj.12112.
 • Moyo, Christon M.; Kaasbøll, Jens Johan; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2016). The information transparency effects of introducing league tables in the health system in Malawi. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries. ISSN 1681-4835. 75:2, s. 1–16. doi: 10.1002/j.1681-4835.2016.tb00544.x.
 • Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2016). Three Strategies for Functional Architecting: Cases from the Health Systems of Developing Countries. Information Technology for Development. ISSN 0268-1102. 22(1), s. 134–151. doi: 10.1080/02681102.2015.1026304.
 • Sanner, Terje Aksel; Manda, Tiwonge Davis & Nielsen, Petter (2014). Grafting: Balancing Control and Cultivation in Information Infrastructure Innovation. Journal of the AIS. ISSN 1536-9323. 15(4), s. 220–243. doi: 10.17705/1jais.00356.
 • Braa, Kristin & Nielsen, Petter (2014). Kapasitetsbygging og innovasjon i helsesystemer i sør. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 53–60.
 • Braa, Kristin; Nielsen, Petter & Titlestad, Ola Hodne (2014). Innovation for Health in Developing Countries, Medical Technology - Meeting Tomorrow's Health Care Challenges. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-791-6. s. 21–37.
 • Poppe, Olav; Sæbø, Johan Ivar & Nielsen, Petter (2014). Architecting in Large and Complex Information Infrastructures. I Hald Commisso, Trine; Nørbjerg, Jacob & Pries-Heje, Jan (Red.), Nordic Contributions in IS Research : 5th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2014, Ringsted, Denmark, August 10-13, 2014 : Proceedings. Springer. ISSN 978-3-319-09545-5. s. 90–104. doi: 10.1007/978-3-319-09546-2_7.
 • Poppe, Olav; Sæbø, Johan Ivar & Nielsen, Petter (2014). Architecting in large and complex information infrastructures. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. 186, s. 90–104.
 • Hanseth, Ole & Nielsen, Petter (2013). Infrastructural Innovation: Flexibility, Generativity and the Mobile Internet. International Journal of IT Standards and Standardization Research. ISSN 1539-3062. 11(1), s. 27–45. doi: 10.4018/jitsr.2013010102.
 • Nielsen, Petter & Fjuk, Annita (2010). The Reality beyond the Hype: Mobile Internet is Primarily an Extension of PC-Based Internet. The Information Society. ISSN 0197-2243. 26(5), s. 375–382. doi: 10.1080/01972243.2010.511561.
 • Aanestad, Margunn; Monteiro, Eric & Nielsen, Petter (2007). Information Infrastructures and Public Goods: Analytical and Practical Implications for SDI. Information Technology for Development. ISSN 0268-1102. 13(1), s. 7–25.
 • Nielsen, Petter & Aanestad, Margunn (2006). Control devolution as information infrastructure design strategy: A case study of a content service platform for mobile phones in Norway. Journal of Information Technology. ISSN 0268-3962. 21, s. 185–194.
 • Jansen, Arild Johan & Nielsen, Petter (2005). Theorizing convergence co-evolution of information infrastructures. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). ISSN 0905-0167. s. 67–100.
 • Kristoffersen, Steinar; Nielsen, Petter; Blechar, Jennifer & Hanseth, Ole (2005). ‘Ordinary Innovation' of Mobile Services. I Sørensen, Carsten; Yoo, Youngjin & DeGross, Janice (Red.), Designing Ubiquitous Information Environments: Socio-Technical Issues and Challenges. Springer Publishing Company. ISSN 0-387-27560-6. s. 305–320.
 • Nielsen, Petter & Aanestad, Margunn (2005). Infrastructuralization as design strategy: A case study of a content service platform for mobile phones in Norway. I Hustad, Eli; Munkvold, B.E.; Rolland, Knut-Helge Ronæs & Flak, L.S. (Red.), Proceedings of the 28th Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Agder University College. ISSN 82-7117-554-8.
 • Nielsen, Petter & Mosse, Emilio (2004). Communication Practices as Functions, Rituals and Symbols: Challenges for Computerization of Paper-Based Information Systems. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries. ISSN 1681-4835. 18(3), s. 1–17.

Se alle arbeider i Cristin

 • Masiero, Silvia & Nielsen, Petter (2021). IFIP 9.4 2021 – 1st Virtual Conference Conference Theme: Resilient ICT4D. Proceedings. Department of Informatics, University of Oslo. ISBN 978-82-7368-462-2. 1018 s.
 • Nielsen, Petter & Kimaro, Honest C. (2019). Information and Communication Technologies for Development: Strengthening Southern-Driven Cooperation as a Catalyst for ICT4D. 15th IFIP WG 9.4 International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries, ICT4D 2019, Dar es Salaam, Tanzania, May 1–3, 2019, Proceedings, Part II. Springer Nature. ISBN 9783030191146. 447 s.
 • Nielsen, Petter (2015). Proceedings of the 13th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries. Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-7368-465-3. 794 s.
 • Nielsen, Petter (2015). Proceedings of the 13th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries (IFIP 9.4). Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-7368-465-3. 794 s.
 • Jansen, Arild Johan & Nielsen, Petter (2003). Nielsen, Petter; Jansen, Arild J.. Information Infrastructures and Convergence [Foredrag og Artikkel. IRIS26; 09.08.2003 - 12.08.2003. I Laukkunen &Sarpola (ed) Proceeeding of IRIS26, Haikko Manor, Finland. The IRIS association. 950 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nielsen, Petter & Davison, Robert (2020). Predatory journals: A sign of an unhealthy publish or perish game? Information Systems Journal. ISSN 1350-1917. doi: 10.1111/isj.12289.
 • Sæbø, Johan Ivar; Nielsen, Petter & Braa, Kristin (2020). Norsk teknologi kan overvåke og begrense korona-utbruddet. Bistandsaktuelt. ISSN 1501-0201.
 • Nielsen, Petter & Sahay, Sundeep (2019). Critically studying openness: A way forward. Information Systems Journal. ISSN 1350-1917. 29(4), s. 763–767. doi: 10.1111/isj.12236.
 • Adu-Gyamfi, Eric; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2019). The Dynamics of a Global Health Information Systems Research and Implementation Project.
 • Li, Magnus & Nielsen, Petter (2019). Design Infrastructures in Global Software Platform Ecosystems.
 • Nielsen, Petter & Sahay, Sundeep (2019). Critically studying openness: A way forward. Information Systems Journal. ISSN 1350-1917. 29(4), s. 763–767. doi: 10.1111/isj.12236.
 • Nielsen, Petter & Sanner, Terje Aksel (2018). Digital Innovation and the Dynamics of ICT4D Projects.
 • Li, Magnus; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2018). Mediators to Advocate and Facilitate End-User Participation in Digital Innovation.
 • Saunders-Hastings, Patrick; Perrin, Maureen; Nielsen, Petter; Sæbø, Johan Ivar & Uggowitzer, Steven (2018). DHIS2 as a tool for health impact assessment in low-resource settings: examining opportunities for expanding use of routine health data.
 • Nguyen, Simon Pettersen; Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2018). Global Standards and Local Development.
 • Sahay, Sundeep; Nielsen, Petter; Faujdar, Dharamjeet; Kumar, Rajesh & Mukherjee, Arunima Sehgal (2018). Frugal Digital Innovation and Living Labs: A Case Study of Innovation in Public Health in India.
 • Asah, Flora Nah & Nielsen, Petter (2016). The Fundamental Role of Health Information Systems for Universal Health Coverage: The Case of Cameroon.
 • Manya, Ayub Shisia; Nielsen, Petter & Pundo, Raphael (2016). Cloud Computing as a Catalyst for Integrated Health Information Systems in Developing Countries: Opportunities and Challenges.
 • Sæbø, Johan Ivar & Nielsen, Petter (2015). Usynlige mennesker, usynlige sykdommer. Verdensmagasinet X. s. 74–77.
 • Braa, Kristin & Nielsen, Petter (2015). Sustainable Action Research: The Networks of Actions Approach.
 • Manya, Ayub Shisia & Nielsen, Petter (2015). The Use of Social Learning Sysetms in Implementing a Web-Based Routine Health Information System in Kenya.
 • Nielsen, Petter; Sahay, Sundeep & Latifov, Murodillo Abdusamadovich (2015). Civil Registration and Vital Statistics: A Neglected area in Information Systems Research.
 • Manya, Ayub Shisia; Braa, Jørn; Nielsen, Petter & Wasunna, Owino (2015). Utilization of routine health information system to monitor the United Nation’s Millennium Development Goals (MDGS) for 2015 in South Sudan.
 • Moyo, Christon M.; Manda, Tiwonge Davis & Nielsen, Petter (2015). Peer based reviews as a strategy for strengthening the health information systems: a case study from Malawi.
 • Nielsen, Petter (2014). Building a Global Network of Capacity: Lessons from HISP.
 • Nielsen, Petter & Sæbø, Johan Ivar (2014). Ebolas ofre. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Hanseth, Ole & Nielsen, Petter (2014). Infrastructural Innovation and Generative Information Infrastructures. I Kai, Jakobs (Red.), Modern Trends Surrounding Information Technology Standards and Standardization within Organizations. IGI Global. ISSN 1466663332. s. 1–23.
 • Braa, Kristin & Nielsen, Petter (2013). Leveraging the potential of mobiles in developing country health initiatives: From ICT4D to information infrastructures 4D.
 • Nielsen, Petter & Mørk, Bjørn Erik (2013). Dataprogram som ikke snakker samme språk. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Nielsen, Petter & Hanseth, Ole (2010). TOWARDS A DESIGN THEORY OF USABILITY AND GENERATIVITY.
 • Kristoffersen, Steinar; Nielsen, Petter; Blechar, Jennifer & Hanseth, Ole (2005). ‘Ordinary Innovation' of Mobile Services.
 • Nielsen, Petter & Aanestad, Margunn (2005). Infrastructuralization as design strategy: A case study of a content service platform for mobile phones in Norway.
 • Nielsen, Petter & Herstad, Jo (2004). Providing premium SMS services for mobile phones: Usability based on networks of user - developer relationships.
 • Nielsen, Petter & Nhampossa, Jose Leopold (2004). Experiences of internationalizing Information Systems: The challenge of standardization.
 • Nielsen, Petter (2004). Implementing public platforms for mobile phone content services: Standardization in era of convergence.
 • Tuunanen, Tuure; Nielsen, Petter & Mallat, Nina (2003). END-USERS IN ISD RESEARCH - PARTICIPATORY DESIGN WITH WIDE AUDIENCE.
 • Rolland, Knut-Helge Ronæs; Aanestad, Margunn & Nielsen, Petter (2003). Desperately seeking new theories? Setting new technologies and issues on the agenda.
 • Nielsen, Petter & Hanseth, Ole (2003). ENABLING OPERATOR-INDEPENDENT TRANSACTION MODEL FOR MOBILE PHONE CONTENT SERVICE PROVISION THROUGH THE OPEN CPA STANDARD.
 • Nielsen, Petter & Jansen, Arild Johan (2003). Information Infrastructures and Convergence.
 • Jacucci, Edoardo; Nielsen, Petter & Berge, Ivar (2002). Bootstrapping the Electronic Patient Record Infrstructure.
 • Jansen, Arild Johan & Nielsen, Petter (2002). Next generation mobile communication infrastructure: UMTS and WLAN - who will succeed?
 • Poppe, Olav; Nielsen, Petter & Braa, Jørn Anders (2021). Digital Platforms for Standardisation in Global Health: The Case of the Digital Health Packages. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Msiska, Brown Chawanangwa & Nielsen, Petter (2018). Leveraging Open Source Software Platforms towards HIS Implementation in Developing Countries: The Case of DHIS2 in Malawi. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Petter & Moyo, Christon Mesheck (2016). Transformational Feedback: Breaking the vicious cycle of information use in Health Information Systems-A case from Malawi. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. sep. 2012 07:54 - Sist endret 16. okt. 2019 18:12