Beskjeder til alle programstudenter ved IFI

Publisert 1. juli 2022 11:27

Vi ønsker et trygt og engasjerende læringsmiljø og trenger ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra når du er fornøyd eller når noe må forbedres. Vi ber deg særlig varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Si fra om læringsmiljøet

Publisert 1. juli 2022 11:22

Sjekk gjerne siden med ofte stilte spørsmål. Her finner du oppdatert informasjon om f.eks. oppmøte, emneopmelding, gruppetimer og IT-utstyr.

Ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen hvis du ikke finner svar på det du lurer på. I studiestarten må du påberegne ekstra ventetid på grunn av stor pågang.

Publisert 4. nov. 2021 00:00

[English version below]

Eksamensbesvarelsen skal være et resultat av studentens egen innsats. Det er greit å diskutere teori og oppgavetekst med andre. Det er også greit å få hint om hvordan en oppgave kan løses, men dette skal eventuelt brukes som grunnlag for egen løsning og ikke kopieres uendret inn. Det er ikke tillatt å dele kode eller (deler av) løsning på andre typer oppgaver. Hvis du tar med tekst, programkode, illustrasjoner og annet fra internett eller andre steder, må du tydelig merke det og angi hvor det kommer fra - i en selvstendig oppgave er dette noe som sjelden skal forekomme.
 The exam must be the result of the student's own efforts. It is okay to discuss theory and the assignment text with others. It is also okay to get hints on how to solve a task, but this should be used as a basis for your own solution and not copied unchanged from another student. Sharing code or (parts of) solutions to other types of assignments is not a...