Beskjeder til alle programstudenter ved IFI

Publisert 25. mars 2022 08:48

Mange av oss har ikke hatt samme mulighet som tidligere kull til å bli kjent med hverandre og ikke minst tilbringe tid sammen. Men nå har vi det! Meld deg på IFI sosial, hvis du vil bli invitert med i en mindre gruppe. Arrangementene er åpne for alle studenter.

Påmeldingsskjema

Arrangementer

Om IFI sosial

Publisert 4. nov. 2021 00:00

[English version below]

Eksamensbesvarelsen skal være et resultat av studentens egen innsats. Det er greit å diskutere teori og oppgavetekst med andre. Det er også greit å få hint om hvordan en oppgave kan løses, men dette skal eventuelt brukes som grunnlag for egen løsning og ikke kopieres uendret inn. Det er ikke tillatt å dele kode eller (deler av) løsning på andre typer oppgaver. Hvis du tar med tekst, programkode, illustrasjoner og annet fra internett eller andre steder, må du tydelig merke det og angi hvor det kommer fra - i en selvstendig oppgave er dette noe som sjelden skal forekomme.
 The exam must be the result of the student's own efforts. It is okay to discuss theory and the assignment text with others. It is also okay to get hints on how to solve a task, but this should be used as a basis for your own solution and not copied unchanged from another student. Sharing code or (parts of) solutions to other types of assignments is not a...

Publisert 26. aug. 2021 15:53

Har du lyst til å dra i gang aktiviteter som kan bidra til bedre læringsutbytte, læringsmiljø eller studieprogresjon for deg og dine medstudenter høsten 2021?

Utlysning av timebetalte prosjektstillinger

Publisert 20. jan. 2021 16:30

Grunnet stor pågang oppfordrer vi deg til å sjekke vår oppdaterte side med ofte stilte spørsmål. Her finner du informasjon om f.eks. emneopptak, oppmøte, IT-utstyr og undervisning våren 2021. 

Ta gjerne kontakt med oss, men du må påberegne ekstra ventetid midt i studiestarten.