English version of this page

SSH

Secure shell (SSH) er både et dataprogram og en nettverksprotokoll som befinner seg på applikasjonslaget og brukes normalt å få tilgang til en kommandolinje (shell) på en annen maskin.

Mac

Siden Apple's OS X er et UNIX-lignende operativsystem, på samme måte som Linux, er det lett å logge seg på IFIs Linux-servere gjennom OS X's innebygde terminal. For å kunne åpne programmer med grafisk brukergrensesnitt i nye vinduer i tillegg til å bruke tekst-kommandoer i terminalen, trenger du programmet X11. X11 heter også X Window System, og er enkelt forklart programvare for å kjøre GUI-programmer over netverk. Mens tidligere versjoner av OS X innkluderte X11, er ikke lenger X11 innkludert i OS X 10.8 (Mountain Lion). Hvis du har OS X 10.8 eller nyere (det har du hvis du holder maskinen oppdatert), gå til http://xquartz.macosforge.org og last ned .dmg-filen under "Quick Download" der. Åpne filen for å installere X11.

For å logge deg inn åpner du først et terminalvindu. Du kan finne terminal-programmet ved å søke på "terminal" fra søkeverktøyet i menylinjen øverst til høyre. Skriv så inn følgende kommando, og erstatt brukernavn med ditt UiO-brukernavn (~$ er prompten, så du skal bare skrive det som kommer etter den):

~$ ssh -YC brukernavn@login.ifi.uio.no

Hvis du kun skal jobbe i teriminalen og ikke trenger å åpne GUI-vinduer, kan du droppe -YC-opsjonen. Du blir deretter spurt om passord. NB: Det ser kanskje ikke ut som om du skriver noe, men det er bare antall tegn på passordet som skjules av sikkerhetsgrunner. Etter godkjenning av passordet er du pålogget UiO-maskinen, med mindre du har fått beskjed om at passordet ikke gikk gjennom. Se her for litt hjelp med å jobbe med Linux gjennom en terminal.

Hvis du ønsker å slippe å skrive hele kommandoen over hver gang du skal logge inn, kan du lage et alias, slik at du i stedet bare kan skrive for eksempel "uio". Du må da legge inn linjen

alias uio='ssh -YC brukernavn@login.ifi.uio.no'

(erstatt brukernavn med ditt UiO-brukernavn) i filen .bash_profile i hjemmemappen på maskinen din og starte en ny terminal. Du må lage denne filen hvis den ikke allerede er der, se https://redfinsolutions.com/blog/creating-bashprofile-your-mac/

SCP i Mac

Se SCP i Linux.

Linux

Du kan fjerninnlogge deg med en enkel kommando. I terminalvinduet skriver du følgende (~$ er prompten, erstatt "brukernavn" med ditt UiO-brukernavn):

~$ ssh -YC brukernavn@login.ifi.uio.no

Du blir deretter spurt om passord. NB det ser kanskje ikke ut som om du skriver noe, men det er bare antall tegn på passordet som skjules av sikkerhetsgrunner. Etter godkjenning av passordet er du pålogget UiO-maskinen, med mindre du har fått beskjed om at passordet ikke gikk gjennom.

Du kan bruke aliaser for å slippe å skrive lange kommandoer. Legg for eksempel

alias sshuio='ssh -YC brukernavn@login.ifi.uio.no'

inn som en linje i .bashrc-filen i ditt hjemmeområde (erstatt brukernavn med ditt UiO-brukernavn). Da kan du bare skrive 'sshuio' i terminalen i stedet for hele linjen over.

Montering av hjemmeområdet med SSHFS

Se https://www.uio.no/tjenester/it/lagring-samarbeid/hjemmeomrader/hjemmeomrade/linux/SSHFS/ for instruksjoner til hvordan du kan montere UiO-hjemmeområdet ditt, og dermed få tilgang til UiO-filene som om de var lokale filer på egen harddisk. Se også det som står om aliaser over. Alias for sshfs:

alias uiofiler='sshfs <brukarnamn>@login.uio.no: ~/uio -o reconnect,modules=iconv,from_code=utf8'

SCP i Linux

For å overføre filer mellom hjemmemaskinen og UiO-maskinen brukes scp (secure copy). Du navigerer frem til mappen der du har filen du vil laste opp til UiO og kopierer den over med kommandoen nedenfor. Hvis det f.eks er oblig1.pdf som skal lastes opp til mappen IN1000 på hjemmeområdet ditt, blir kommandoen (der du naturligvis bytter ut 'brukernavn' med ditt UiO-brukernavn):

~$ scp oblig1.pdf brukernavn@login.ifi.uio.no:~/IN1000/

Du blir bedt om å taste inn passord som er ditt vanlige UiO-passord.

Ønsker du å laste ned en fil, f.eks oblig1.pdf fra mappen IN1000, blir kommandoen:

~$ scp brukernavn@login.ifi.uio.no:~/IN1000/oblig1.pdf ~/

Denne kommandoen legger filen direkte på hjemmeområdet som spesifiseres i det andre argumentet (~/), men du kan bare skrive inn mappen du vil ha den i slik:

~$ scp brukernavn@login.ifi.uio.no:~/IN1000/oblig1.pdf ~/UIO/kurs/IN1000/

For mer informasjon om hvordan man bruker scp kan man lese manualen, som fås opp med

~$ man scp

(og som avsluttes med 'q').

Publisert 9. aug. 2020 12:24 - Sist endret 6. apr. 2021 17:06