Installasjon og bruk av PuTTY

Installasjon

Putty lastes ned fra PuTTY, ingen installasjon nødvendig.

Bruk

PuTTY startes ved å dobbeltklikke på selve programmet du har lastet ned.Det du fylle ut er navn på maskinen du vil logge deg inn på, for eksempel login.ifi.uio.no, samt krysse av for SSHDeretter kan du klikke på Open-knappen, og et nytt vindu, der du må oppgi brukernavn og passord, vil dukke opp. Om du ikke har logget inn på maskinen du oppga navn på med ssh tidligere, vil du få spørsmål om du vil godta og ta vare på maskinens nøkkel. Om det ikke er en maskin du stoler på svarer du 'No', om du stoler på maskinen (for eksempel maskin på Ifi) svarer du 'Yes' og får mulighet til å logge inn på maskinen.

Konfigurasjons-vinduet gir deg flere muligheter, blant annet kan du lagre en sesjon for senere bruk. Velger du 'Connection' kan du også oppgi brukernavn du vil logge på med, og under 'SSH' kan du bl.a. velge om du vil bruke SSH versjon 1 eller 2 (Ifi støtter bare versjon 2).

 

plink må kjøres fra et kommandovindu; du kan opprette et ved å velge Start -> Programs -> Accessories -> Command Prompt. plink har omtrent samme syntaks som rsh på Unix, for eksempel kan du si:
plink brukernavn@login.ifi.uio.no
Oppramsing av de ulike mulighetene i plink får du ved å gi kommandoen plink.

 

pscp må i likhet med plink kjøres fra et kommandovindu. pscp har omtrent samme syntaks som rcp på Unix, for eksempel kan du si:
pscp login.ifi.uio.no:fil.txt fil.txt
Detaljert beskrivelse av de ulike mulighetene for bruk får du ved å gi kommandoen uten argumenter: pscp.

 

psftp kan enten kjøres direkte eller fra et kommandovindu. psftp er en sikker FTP-klient, og har omtrent samme syntaks som ftp på Unix. Bruk: psftp login.ifi.uio.no. Detaljert beskrivelse av de ulike mulighetene for bruk får du ved å starte psftp: psftp og i psftp-promptet skrive help. Tips: Dersom du vil overføre en fil, skriver du put og så drar du ikonet for filen over i psftp-vinduet. psftp vil da skrive hele filnavnet inkludert sti for deg i psftp-vinduet. Kjekt!

 

Oppdateringer og sikkerhet

For mer informasjon om PuTTY se http://www.putty.org/. Sjekk disse sidene jevnlig for sikkerhetsoppdateringer.