Fagstrategi med visjon

UiO nedsatte et fagstrategiutvalg som 1.juli 2016 la frem forslag til en langsiktig strategi for den faglige utviklingen for ITS. Fagstrategiutvalget hadde medlemmer fra MN-fakultetet, forskningsinstituttene på Kjeller og UNIK.

Les fagstrategien til ITS

Fakultetets strategi: 

Kunnskapsutvikling for en verden i endring - Realfag og teknologi mot 2030

Publisert 14. mai 2018 14:00 - Sist endret 21. sep. 2021 15:57