Disputas: Jon Einar Bratvold

M.Sc Jon Einar Bratvold vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

"Towards a Model System for Lamellar Magnetism by Atomic Layer Deposition" 

 

 

 

Jon Einar Bratvold

Tid og sted for prøveforelesning

 Fredag 29. mars kl. 10:15 i Auditorium 3 , Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

  • Professor Maarit Karppinen

  • Professor Julien Bachmann

  • Professor Reidar Haugsrud

 

Leder av disputas

  • Professor Jan Roots

Veiledere

  • Professor Ola Nilsen
  • Professor Helmer Fjellvåg

 

Kunngjøring

 

Announcement (English)

 

Pressemelding

Publisert 15. mars 2019 14:28 - Sist endret 22. mars 2019 13:56