Prøveforelesning: Jon Einar Bratvold

M.Sc. Jon Einar Bratvold ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Magnetoresistance: fundamentals and applications of AMR, GMR and TMR"

 

 

Jon Einar Bratvold

Tid og sted for disputas

Fredag 29. mars kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemisk Institutt

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 15. mars 2019 14:40 - Sist endret 15. mars 2019 14:40