2019

Tidligere

Tid og sted: 29. mars 2019 10:15, Auditorium 3, Kjemibygningen

M.Sc. Jon Einar Bratvold ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Magnetoresistance: fundamentals and applications of AMR, GMR and TMR"

 

 

Tid og sted: 25. mars 2019 10:15, Auditorium 3, Kjemibygningen

M.Sc. Joël Benjamin Heim ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The role of haemagglutinin in the host tropism and virulence of influenza viruses"

 

 

Tid og sted: 8. mars 2019 10:15, Auditorium 3, Kjemibygningen

M.Sc. Kristian Blindheim Lausund ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Comparing quantification techniques for light elements in sub-micron thick films"

 

Tid og sted: 15. feb. 2019 10:15, Auditorium 3, Kjemibygningen

M.Sc. Marte Sofie Martinsen Holmsen ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The Tsuji-Trost reaction"