Prøveforelesning: Kristian Blindheim Lausund

M.Sc. Kristian Blindheim Lausund ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Comparing quantification techniques for light elements in sub-micron thick films"

 

Kristian Blindheim Lausund

Tid og sted for disputas

 Fredag 8. mars kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemisk Institutt

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 25. feb. 2019 11:38 - Sist endret 25. feb. 2019 11:38