Prøveforelesning: Joël Benjamin Heim

M.Sc. Joël Benjamin Heim ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The role of haemagglutinin in the host tropism and virulence of influenza viruses"

 

 

Joël Benjamin Heim

Tid og sted for disputas

 Mandag 25. mars kl. 13:15 i Aud. 1, Kjemisk Institutt

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 11. mars 2019 15:47 - Sist endret 11. mars 2019 15:47