Disputas: Marte Sofie Martinsen Holmsen

M.Sc Marte Sofie Martinsen Holmsen vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

"Small-Molecule Activation at Gold: Synthesis and Reactivity of Cyclometalated Au(III) Complexes

 

 

 

Marte Sofie Martinsen Holmsen

Tid og sted for prøveforelesning

 Fredag 15. februar kl. 10:15 i Auditorium 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

  • Directeur de Recherche CNRS Didier Bourissou

  • Professor Ola Wendt

  • Professor Ute Krengel

 

Leder av disputas

  • Professor Einar Uggerud

Veiledere

  • Mats Tilset
  • Dr. Richard H. Heyn
  • Dr. Ainara Nova

 

Kunngjøring

 

Announcement (English)

 

Pressemelding

Publisert 5. feb. 2019 13:42 - Sist endret 7. feb. 2020 16:00