Hassel seminar: Professor Ben L. Feringa

Ekstraforelesning fra årets Hasselforeleser. Tittel: Exploring Chiral Space in Asymmetric Catalysis

Professor Ben L. Feringa

Professor Ben L. Feringa ved University of Groningen holder årets Hasselforelesning.

Han holder også denne ekstraforelesning.

Les mer og finn abstrakt på Norsk kjemisk selskaps nettside.

 

Publisert 27. mars 2012 09:36 - Sist endret 4. sep. 2012 08:24