Hasselforelesningen: Professor Ben L. Feringa

Tittel: The Art of Building Small: Designing Dynamic Chemical Systems.

Professor Feringa er kjent for sitt bidrag til utvikling av "molekylære motorer".

Professor Ben L. Feringa

Professor Ben L. Feringa er Jacobus van't Hoff Distinguished Professor of Molecular Sciences, Stratingh Institute for Chemistry, Center for Systems Chemistry & Zernike Institute for Advanced Materials, University i Groningen, Nederland.

Molekylære motorer

Hasselforelesningen vil blant annet omhandle et tema som har skapt virkelig store overskrifter i den kjemiske litteraturen, nemlig Feringas bidrag til utvikling av "molekylære motorer". Syntetiske molekylære motorer er molekylære maskiner som kan stimuleres til å rotere ved tilførsel av energi.

Les mer om forelesning og abstrakt på Norsk kjemisk selskaps nettsider.

Ekstraforelesning

Ben L. Feringa  holder også en forelesning tirsdag 15.mai kl. 13.15 i Auditorium 2.

Hasselforelesningene

Hasselforelesningene startet i 1967, initiert av Norsk kjemisk selskap. Forelesningene arrangeres av en komité på fire medlemmer. To medlemmer oppnevnes av Kjemisk institutt, UiO og to av Norsk kjemisk selskap.

Odd Hassel - nobelprisvinner i kjemi

Publisert 27. mars 2012 09:36 - Sist endret 4. sep. 2012 08:25