Prøveforelesning: Cathrine Brecke Gundersen

M.Sc. Cathrine Brecke Gundersen ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

" Climate change mitigation and adaptation"

 

Cathrine Brecke Gundersen

Tid og sted for disputas

 Fredag 29. juni kl. 13:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 21. juni 2018 13:40 - Sist endret 21. juni 2018 13:42