Prøveforelesning: Eirik Mydske Thoresen

M.Sc. Eirik Mydske Thoresen ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

" Photoredox catalysis in organic synthesis"

 

Eirik Mydske Thoresen

Tid og sted for disputas

 Fredag 9. november kl. 13:15 i Aud. 1, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 26. okt. 2018 10:40 - Sist endret 26. okt. 2018 10:40