Prøveforelesning: Eirini Zacharaki

M.Sc. Eirini Zacharaki ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Operando TEM for catalysis; status today and perspectives"

Eirini Zacharaki

Tid og sted for disputas

 Fredag 15. juni kl. 13:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 1. juni 2018 11:08 - Sist endret 4. juni 2018 09:49