Prøveforelesning: Emily McHale

M.Sc. Emily McHale ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

" Synthesis, properties and applications of cellulose derivatives"

 

Emily McHale

Tid og sted for disputas

 Torsdag 1. november kl. 13:15 i Aud. 4, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 18. okt. 2018 12:05 - Sist endret 18. okt. 2018 12:05