Prøveforelesning: Erik Jimmy Jakobsson

M.Sc. Erik Jimmy Jakobsson ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

" Recent methods for the preparation of 11C-labeled Radiopharmaceuticals for PET imaging"

 

Erik Jimmy Jakobsson

Tid og sted for disputas

 Onsdag 21. november kl. 13:15 i Aud. 3, Helga Engs hus

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 8. nov. 2018 15:25 - Sist endret 15. nov. 2018 14:40