Prøveforelesning: Glenn Bruce Sangolt Miller

M.Sc. Glenn Bruce Sangolt Miller ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Carbenes”

 

 

 

Glenn Bruce Sangolt Miller

Tid og sted for disputas

 Fredag 4. mai kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 24. apr. 2018 14:41 - Sist endret 27. apr. 2018 09:24