Prøveforelesning: Helen Vikdal Thorbjørnsrud

M.Sc. Helen Vikdal Thorbjørnsrud ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Application of the shikimate pathway in microbial biotechnology”

 

 

 

Helen Vikdal Thorbjørnsrud

Tid og sted for disputas

 Torsdag 7. juni kl. 13:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 24. mai 2018 14:50 - Sist endret 24. mai 2018 14:52