Prøveforelesning: Jakob Wåhlander

M.Sc. Jakob Wåhlander ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

" Synthetic Organic Electrochemistry"

 

Jakob Wåhlander

Tid og sted for disputas

 Fredag 28. september kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 17. sep. 2018 11:10 - Sist endret 17. sep. 2018 11:10