Prøveforelesning: Leva Momtazi

M.Sc. Leva Momtazi ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Antimicrobial and diffusion barrier thin films for food packaging”

 

 

 

Tore Vehus

Tid og sted for disputas

 Mandag 9. april kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 21. mars 2018 12:03 - Sist endret 21. mars 2018 12:06