Prøveforelesning: Ole Kristian Merkesvik Brandtzæg

M.Sc. Ole Kristian Merkesvik Brandtzæg ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Biological variation in clinical chemistry – how and when to collect representative samples, including small volumes”

 

 

 

Ole Kristian Merkesvik Brandtzæg

Tid og sted for disputas

 Fredag 11. mai kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 25. apr. 2018 10:46 - Sist endret 25. apr. 2018 10:48