Prøveforelesning: Sarah Reimann

M.Sc. Sarah Reimann ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

" The strong electron correlation problem in density-functional theory"

 

Sarah Reimann

Tid og sted for disputas

 Fredag 2. november kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 19. okt. 2018 13:48 - Sist endret 19. okt. 2018 13:48