Prøveforelesning: Somrutai Poothong

M.Sc. Somrutai Poothong ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"PFASs - sources and environmental distribution and their impact on the environment"

 

Somrutai Poothong

Tid og sted for disputas

 Fredag 7. desember kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemisk Institutt

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 26. nov. 2018 10:58 - Sist endret 26. nov. 2018 10:58