Prøveforelesning: Temesgen Debelo Desissa

M.Sc. Temesgen Debelo Desissa ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Advanced Functional Ceramics: Synthesis, Properties, and Applications”

 

 

 

Temesgen Debelo Desissa

Tid og sted for disputas

 Onsdag 25. april kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 16. apr. 2018 12:15 - Sist endret 16. apr. 2018 12:20