Prøveforelesning: Tore Vehus

M.Sc. Tore Vehus ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"HPLC-MS/MS in clinical proteomics -possibilities, challenges and achievements”

 

 

 

Tore Vehus

Tid og sted for disputas

 Fredag 6. april kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 20. mars 2018 15:01 - Sist endret 20. mars 2018 15:01