Prøveforelesning: Xin Liu

M.Sc. Xin Liu ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Fuel cells - principle, applications, and materials"

Xin Liu

Tid og sted for disputas

 Torsdag 14. juni kl. 13:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 31. mai 2018 10:54 - Sist endret 31. mai 2018 10:57