Mastergrad hos Mats/Mohamed

Organisk syntese og katalyse 

"Stillbilde" av en enkelt krystall av et metallorganisk kompleks. Dataene for figuren er tatt opp ved hjelp av Røntgendiffraksjon. Illustrasjon: Sigurd Øien-Ødegaard

Veileder: Professor Mats Tilset eller førsteamanuensis Mohamed Amedjkouh

Arbeidet i katalysegruppas organiske gren består i syntese og studier av katalysatorer som virker i homogen fase, ofte svært sofistikerte molekyler som gir svært høy selektivitet i katalytiske reaksjoner. Mohamed «Mamou» Amedjkouh har arbeider innenfor autokatalytiske reaksjoner og CO2-aktivering. Mats Tilsets gruppe har på kort tid bygget opp en ekspertise på syntese av komplekser av gull i oksidasjontrinn +3, og undersøker deres reaktivitet under ulike betingelser. Et arbeid i gruppa kan bestå i å syntetisere ulike gull(III)-komplekser (organisk syntese), samt karakterisere disse med NMR, massespektrometri og i mange tilfeller røntgendiffraksjon. Andre eksempler inkluserer in-situ NMR for å følge innsettingsreaksjoner i Au – O og Au – C bindinger og energiberegninger knyttet til reaksjoner med ulike gull(III)-komplekser og substrater.

Franziska Stefanie Ihlefeldt is writing her thesis about alkene insertions at gold (III)complexes.

"I work in the quite unexplored field of gold(III) chemistry and investigate the reactivity of our gold(III) complexes towards alkenes. Since nobody ever did these reactions before it is always exciting to see if a reaction actually worked and if it did, to figure out what the product is. So, half of my time I spent in the lab mixing the gold(III) complexes with alkenes and purifying the products. The other half I spend afterwards trying to fully characterize the products by analyzing data that I got for example from running NMR experiments myself. Sometimes I get really unexpected products and need to use a lot of different techniques like NMR, MS and occasionally IR to determine the new structure. Sometimes I even manage to grow some crystals that can be analyzed by single crystal X-ray diffraction and result in a "picture" of the molecule.

 

Veileder(e)

Mats Tilset

Mohamed Amedjkouh

Publisert 30. mars 2015 10:15 - Sist endret 15. sep. 2021 16:10