Magnetisme

En enkel elektromagnet demonstreres, feltlinjene rundt en magnet blir vist på enkle måter og det blir laget elektrisk strøm ved hjelp av en spole og en magnet.

Magnetisme er et fenomen der et materiale utøver en tiltrekkende eller frastøtende kraft på annet materiale. Dette materialet kalles gjerne en magnet. Akkurat som elektrisk strøm skaper magnetisme kan magnetisme skape elektrisk strøm. Når magneten beveger seg i forhold til en elektrisk krets oppstår det spenning i kretsen. Dette utnyttes når vi lager strøm ved hjelp av en dynamo.

 
Emneord: magnetisme, skolelab, kjemi, fysikk, skole
Publisert 18. des. 2014 10:31 - Sist endret 26. feb. 2015 11:03