English version of this page

Massespektrometrisk laboratorium

Vi arbeider med metoder som strekker seg i fra analytisk til teoretisk kjemi !

Inne i et massespektrometer.

Massespektrometri er en meget sentral analysemetode i moderne kjemi, og vi forsøker å være ledende i landet på området. Kandidater som har dette som spesialfelt synes å få relevant arbeid etter fullført utdannelse, noe som blant annet skyldes at det finnes minst 50 laboratorier med massespektrometre bare i Norge. Det har vært stor vekst innen norsk massespektrometri de siste årene - både innen kjemisk analyse og biokjemi.

 

Publisert 9. jan. 2011 17:04 - Sist endret 7. okt. 2020 14:01