Veileder og masterprosjekt

En viktig del av masterstudiet er selve oppgaven. Du kan velge lang eller kort oppgave. Tema velges i samråd med din veileder.

Veileder

Det første semesteret på masterstudiet skal brukes til å ta emner, og finne veileder og masterprosjekt. Alle masterstudenter skal ha en hovedveileder ved Kjemisk institutt.
Alle faste vitenskapelig ansatte ved instituttet kan være veiledere.

På hver studieretning, under oppbygning og gjennomføring er det lenket opp til de forskningsseksjonene der det er naturlig å søke etter masterprosjekter og veiledere.
Hvis du er ny ved instituttet, eller trenger mer informasjon om hva det forskes på her, kan det være lurt å ta en tur på  postertorget som arrangeres hver høst.

 

 

Publisert 14. aug. 2018 00:01 - Sist endret 12. nov. 2019 11:30