Veileder og masterprosjekt

En viktig del av masterstudiet er selve oppgaven. Du kan velge lang eller kort oppgave. Tema velges i samråd med din veileder.

Veileder

Det første semesteret på masterstudiet skal brukes til å ta emner, og finne veileder og masterprosjekt. Alle masterstudenter skal ha en hovedveileder ved Kjemisk institutt. Alle faste vitenskapeklig ansatte ved instituttet kan være veiledere.

På hver studieretning, under oppbygning og gjennomføring er det lenket opp til de forskningsseksjonene det er naturlig å søke etter masterprosjekter og veiledere. Hvis du er ny ved instituttet, eller trenger mer informasjon om hva det forskes  her, kan det være lurt å ta en tur på høstens postertorg.

 

 

Publisert 14. aug. 2018 00:01 - Sist endret 9. aug. 2019 14:02