English version of this page

Veileder og masteroppgave

En viktig del av masterstudiet er selve oppgaven. Du kan velge lang eller kort oppgave. Tema velges i samråd med din veileder.

Veileder

Det første semesteret på masterstudiet skal brukes til å ta emner, og finne veileder og masterprosjekt. Alle masterstudenter skal ha en hovedveileder ved Kjemisk institutt, ev. Fysisk institutt dersom du går på master i materialvitenskap for energi- og nanoteknologi.
Alle faste vitenskapelig ansatte kan være veiledere.

På hver studieretning, under oppbygning og gjennomføring er det lenket opp til de forskningsseksjonene der det er naturlig å søke etter masterprosjekter og veiledere.
Hvis du er ny ved instituttet, eller trenger mer informasjon om hva det forskes på her, kan det være lurt å ta en tur på  postertorget som arrangeres hvert semester.

 

 

Publisert 14. aug. 2018 00:01 - Sist endret 15. apr. 2020 14:22