English version of this page

HMS-kurs og semestersamlinger

Som masterstudent ved Kjemisk institutt får du tre seminarer/workshoper i hvert av de fire semestrene i mastergradsstudiet.

Temaene som gjennomgås er viktige for gjennomføringen av masterstudiet, og tanken er at du skal få kunnskapen du trenger når du trenger den.
Seminarene i de tre første semestrene er obligatoriske.

Postertorg for de som ikke har valgt veileder og oppgave

I månedskiftet september/oktober og mars/april hvert år arrangeres det postertorg i Kjemikantinen. Alle forskningsgrupper som er relevante for masterprogrammene i kjemi og materialvitenskap stiller med veiledere og presentasjon av mulige masteroppgaver. Hvis du ikke har funnet deg veileder ennå er dette en god anledning til å møte bredden ved Kjemisk og Fysisk institutt, samt andre relevante enheter.

Publisert 14. aug. 2018 00:01 - Sist endret 15. apr. 2020 14:15