HMS - kurs og semestersamlinger

Som masterstudent ved Kjemisk institutt får du tre seminarer/work-shopper i hvert av de fire semestrene i mastergradsstudiet. Temaene som gjennomgås er viktige for gjennomføringen av masterstudiet, og tanken er at man skal få kunnskapen man trenger når man trenger det. Undervisning er obligatorisk i de tre første semestrene.

Første semster: Tema og program

Andre semester: Tema og program

Tredje semester: Tema og program

Postertorg for de som ikke har valgt veileder og oppgave

I månedskiftet september/oktober og mars/april hvert år arrangeres det postertorg i Kjemikantinen. Alle forskningsgrupper som er relevante for masterprogrammene i kjemi og materialvitenskap stiller med veiledere og presentasjon av mulige masteroppgaver. Hvis du ikke har funnet deg veileder ennå er dette en god anledning til å møte bredden ved Kjemisk og Fysisk institutt, samt andre relevante enheter.

Publisert 14. aug. 2018 00:01 - Sist endret 24. mai 2019 13:59