Innlevering og avslutning

Avslutning av masterstudiet

Avsluttende eksamen på masterstudiet består av innlevering av masteroppgaven, og en offentlig presentasjon med eksaminasjon etterpå. Hoved innlevering er 15. mai. Senest 3 uker før innlevering må din hovedveileder sende inn skjema for melding om mastereksamen til instituttets studieadministrasjon.

Innlevering av oppgaven

Forsidemal for masteroppgaver ved MN finnes her

Masteroppgaven skal leveres til innleveringsfrist innen kl. 24.00 til DUO vitenarkiv via studentweb. Samtidig må oppgaven sendes som word og PDF fil på epost til studieadministrasjon ved kjemisk institutt: ekspedisjonen@kjemi.uio.no. Masterkandidaten kan bestille trykk av oppgaven sin hos Reprosentralen, og få dekket trykking av 3 eksemplarer av oppgaven på instituttets regning. Kandidaten må da laste opp oppgaven sin selv på nettsiden til Reprosentralen. Kjemisk institutt vil i forkant av hoved innlevering sende ut en epost til aktuelle kandidater med opplysninger om hvilken kontostrengt (Sted-, Prosjekt- og Tiltakskode) som skal benyttes ved bestilling av trykking av masteroppgaven hos Reprosentralen. Kjemisk institutt dekker inntil 400 kr for trykking av masteroppgaven, inkludert fargesider. Dersom du har mange fargesider i oppgaven (flere enn 5-6 sider) kan trykkingskostnaden overstige 400 kroner og du må selv betale det som kommer over 400 kroner (se prisliste her), på egen faktura du får av Reprosentralen.

Utsatt frist på innlevering

Det kan innvilges utsatt innlevering av masteroppgaven ved uforskyldte problemer med prosjektet eller ved kortvarig sykdom for kandidaten eller kandidatens barn. Ved uforskyldte problemer med prosjektet skal dette dokumenteres. Ved sykdom skal dette dokumenteres ved legeattest som må leveres før innleveringsfristen for masteroppgaven. Ny innleveringsfrist vil bli fastsatt av instituttet.

Eksempler på dokumentasjon ved tekniske problemer kan være dokumentasjon fra reparør, eller innføring i labjournal. Det må søkes med en gang sykdommen eller problemene oppstår.

Alle endringer må godkjennes av instituttets programråd, og søknad om endring, som må være signert av både deg som student og av din/e veileder/e, sendes/leveres til Bachelor- og masterprogramrådet i kjemi eller materialvitenskap v/studiekonsulenten.

Publisert 14. aug. 2018 00:01 - Sist endret 3. mai 2019 10:23