Innlevering og avslutning

Avslutning av masterstudiet

Avsluttende eksamen på masterstudiet består av innlevering av masteroppgaven, og en offentlig presentasjon med eksaminasjon etterpå. Hovedinnlevering er 15. mai.
Senest 3 uker før innlevering må din hovedveileder sende inn skjema for melding om mastereksamen til instituttets studieadministrasjon.

Innlevering av oppgaven

Her finner du forsidemal for masteroppgaver ved MN

Masteroppgaven skal leveres til innleveringsfrist innen kl. 24.00 i Inspera. 
Du finner informasjon om fremgangsmåte på MNs sider. 

Du skal også levere oppgaven til DUO vitenarkiv via studentweb

Trykking av oppgaven

Du kan bestille trykking av oppgaven din hos Reprosentralen, og få dekket eksemplarer av oppgaven for deg og dine veiledere på instituttets regning.
Du må også laste opp oppgaven på nettsidene til Reprosentralen.

Kjemisk institutt vil i forkant av hovedinnleveringen sende ut en e-post til aktuelle kandidater med opplysninger om hvilken kontostreng (Sted-, Prosjekt- og Tiltakskode) som skal benyttes ved bestilling av trykking av masteroppgaven hos Reprosentralen.
Kjemisk institutt dekker inntil 600 kroner for trykking, inkludert fargesider.
Dersom du har mange sider med farger i oppgaven (flere enn 5-6) kan trykkekostnaden overstige 600 kroner, dette må du i så fall selv dekke (se prisliste).

Utsatt frist på innlevering

Det kan innvilges utsatt innlevering av masteroppgaven ved uforskyldte problemer med prosjektet, eller ved kortvarig sykdom for kandidaten eller kandidatens barn.
Uforskyldte problemer med prosjektet må dokumenteres.
Ved sykdom skal dette dokumenteres ved legeattest som må leveres ekspedisjonen på Kjemisk institutt før innleveringsfristen  
Ny innleveringsfrist vil bli fastsatt av instituttet.

Eksempler på dokumentasjon ved tekniske problemer kan være dokumentasjon fra reparør, eller innføring i labjournal. Det må søkes med en gang sykdom eller problemer oppstår.

Alle endringer må godkjennes av instituttets programråd. 
Søknad om endring, som må signeres av deg og din(e) veileder(e), sendes/leveres til Bachelor- og masterprogramrådet i kjemi eller materialvitenskap v/studiekonsulenten.

Publisert 14. aug. 2018 00:01 - Sist endret 12. nov. 2019 11:27