English version of this page

Godkjenning av utdanningsplan

Masterprogrammet består av masteroppgave og fagteoretisk pensum, og det skal gjennomføres innenfor fastlagte rammer.

Alle masterstudenter skal ha en individuell utdanningsplan godkjent av Programrådet.

Utdanningsplanen er en samarbeidsavtale mellom deg som student, din(e) veileder(e) og programrådet for studieprogrammet om gjensidige rettigheter og plikter i forbindelse med gjennomføringen av masterstudiet.

Fristen for å levere utdanningsplanen er 1.desember i ditt første semester. Dersom du ikke leverer utdanningsplanen innen gjeldende frist vil du etter skriftlig varsel miste din studierett på programmet.

Spesialpensum

Det teoretiske pensumet skal bestå av 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av om du skal ta en lang eller kort masteroppgave (hhv. 60 eller 30 studiepoeng). Dersom emnetilbudet ikke dekker hele det pensum du ønsker, kan du sammen med veileder legge opp deler av ønsket pensum som spesialpensum. Spesialpensumet skal være godt spesifisert med liste over litteratur, samt hvilke sider som legges opp.

Vedlegg til søknaden

Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven føres på eget ark og må vedlegges utdanningsplanen. Det skal også leveres en risikovurdering på eget skjema. Begge må signeres av student og veileder(e).

Semesterregistrering og emnepåmelding

I Studentweb skal du hvert semester registrere undervisning og eksamen i ordinære emner innen fristene 1. september og 1. februar (hhv. høst/vår). Unntaket er når du kun jobber med masteroppgaven, da skal du kun bekrefte planen din, og semesterregistrere deg. Studieadministrasjonen foretar oppmelding til masteroppgaven når utdanningsplanen er godkjent av programråd.

Endringer underveis - søknad om deltid/permisjon og utsatt innlevering.

Du kan søke om deltid for hele masterstudiet når du fyller ut søknad om godkjenning av utdanningsplan. Søknadene må dokumenteres og være undertegnet av student og veileder, og den må inneholde en plan for gjennomføring av studiet.

Endringer underveis bør du søke om fortløpende, og innen fristene 1. februar og 1. september hvert år.

Du kan endre det teoretiske pensumet underveis i masterstudiet. Nytt teoretisk pensum skal være godkjent av hovedveileder.

Innleveringsfrister for masteroppgaven ved betinget opptak/utsatt emne/forhåndstatte emner.

Det gis tillegg/trekk i tid på 6 uker for hvert emne.

  • 15. mai (ordinær innleveringsfrist)
  • 30. juni (mangler 10 sp/produsert 50 sp på forhånd)
  • 15. september (mangler 20 sp/produsert 40 sp på forhånd, pluss sommerferie)
  • 15. november (gjennomført 30 sp på forhånd)
  • 1. februar (gjennomført 20 sp på forhånd, pluss juleferie)
  • 1. april (gjennomført 10 sp på forhånd)

 

 

 

Publisert 14. aug. 2018 00:42 - Sist endret 24. apr. 2020 01:09