English version of this page

REAL undervisning: en kick-start på semesteret

Vi inviterer til REAL undervisning som webinar.

© UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

Tema: Vurdering på kort sikt og på lang sikt

Vi ser på vurdering med et korttids- og et langtidssperspektiv. Hvordan vurderer vi om læringsmålene er nådd i løpet av en undervisningsøkt, og hvordan bruker vi eksamen til å vurdere læringsutbyttet på hele emnet? 

Program

09:00–09:10 Vurdering og meningsfylt samsvar, ved studiedekan Knut Mørken (med hilsen til Årets underviser) 

09:10–09:50 Ulike vurderingsformer som støtter undervisning, ved Arild Raaheim, UiB 

Eksamen og vurderingsformer er av stor betydning for studentens prioriteringer og forståelse av kunnskap. Hvordan kan ulike vurderingsformer støtte undervisning og bidra til samsvar mellom undervisning og eksamen? 

09:50 - 10:20 Spørsmål, innspill og pause

 

10.20 - 10.50 Hvordan bygger vi opp kunnskap mot eksamen og hva tester vi på eksamen? ved Suhas Govind Joshi, IFI

Hvordan kan gruppelærere og forelesere samarbeide for å  oppnå meningsfylt samsvar mellom undervisning, vurdering og læringsmål? Blooms taksonomi og diskusjon omkring kunnskaper og ferdigheter kan bidra i dette arbeidet.   

10.50 - 11.20 Hva er målet med denne gruppetimen? ved Tone Fredsvik Gregers og Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, KURT

I planleggingen av undervisningen er det viktig å ha klart for seg hva man ønsker at studentene skal sitte igjen med av kunnskap etter gruppetimen. Hvordan kan man legge opp til at læringsmålene man har satt for timen oppnås og hvordan kan man vite om målene er nådd? I denne sesjonen ønsker vi å reflektere høyt rundt rundt rollen din som gruppelærer og hvordan du kan legge til rette for best mulig læring hos flest mulig studenter i din gruppe.  

11.20 - 11.30 Oppsummering og avslutning. 

Påmelding

REAL undervisning er åpent for alle som er involvert i undervisning ved MN-fakultetet. 

Påmelding 

 

Til inspirasjon:

Emneord: undervisning, aktiv læring, profesjonell kompetanse
Publisert 4. des. 2020 14:21 - Sist endret 19. feb. 2021 10:57