Innkalling til møte i Bachelorrådet

Det innkalles herved til bachelorrådssmøte  mandag 27. februar 2017 kl. 10.00 på rom B1000.

Dagsorden

Sak 00/2017

Informasjon

Sak 01/2017

Studiebarometer/Emneevaluering (utvalgte emner)
-gjennomgang og diskusjon.

Vedlegg 1: Tidsbruksoppsummering
Vedlegg 2: MIT-statistikk
Vedlegg 3: MAEC-Statistikk
Vedlegg 4: Emnegjennomføringstatistikk 

Sak 02/2017 Programrådgiver
-mandat/forslag 
Sak 03/2017 Eventuelt

 

Kristian Ranestad
Undervisningsleder
Helena Båserud Mathisen og Biljana Dragisic
Sekretærer 
Publisert 14. mars 2017 16:52 - Sist endret 16. nov. 2017 14:13