Møter i Bachelorrådet 2019

Bachelorrådsmøte

Innkalling - Referat

19/01

Opprette ny studieretning under bachelorprogrammet Matematikk med informatikk (MAMI), Matematikk og informasjonssikkerhet

19/02

Honoursprogrammet

19/03

Studiebarometeret

19/04

Rapport fra utvalg som har vurdert mentorordning

19/05

Eventuelt

Bachelorrådsmøte

Innkalling - Referat

19/06

Orienteringssaker

19/07

Gjennomgang av MAEC- og MAMI-rapporter

19/08

Eventuelt

Bachelorrådsmøte

Innkalling - Referat

19/09

Orienteringssak: Hvem er begynnerstudentene våre?

19/10

Orienteringssak: Studiestart
19/11 Orienteringssak: Gjennomgang av vårens undervisning
19/12 Diskusjonssak: Gjennomgang emneansvarlige 2017/2020

19/13

Eventuelt

Bachelorrådsmøte

Innkalling - Referat

19/14

Diskusjonssaker med utgangspunkt i "Nye emner, nye veier", rapport fra et studieplanutvalg

  • Studieretninger/studieløp:  Opprydning i MAMI og MAEC.  Innledning ved Tom Lindstrøm
  • "Ny begynnerundervisning”:  Innledning ved Ulrik Skre Fjordholm

19/15

Eventuelt