Møter i Bachelorrådet 2018

 

Bachelorrådsmøte

Innkalling - Referat

18/01

Høstens undervisning:

Gjennomgang av semesterrapporter og studentevalueringer.

18/02

Eventuelt

 

 
 

Bachelorrådssmøte 

Innkalling - Referat

18/03

Gjennomgang og diskusjon av rapporter fra eksterne programrådgivere. Rapport fra Jan Ubøe, ekstern programrådgiver for MAEC-programmet. Rapport fra Runar Ile, ekstern rådgiver for MAMI-programmet.

18/04

Gjennomgang og diskusjon av rapport om studentenes bruk av undervisningstilbud ved Paul Aleksander Maugesten.
18/05

Eventuelt

Bachelorrådssmøte 

Innkalling - Referat

18/06

Semesterstart 
18/07 Emneevaueringer bacheloremner
18/08 Mentorordning 
18/09 Utviklingssemester 

Bachelorrådssmøte 

Innkalling - Referat

18/10 Studieretning under MAMI - Statistikk og Data Science. Endre utviklingssemester fra 5. til 6. semester
18/11 Vitnemålstekster på MAMI
18/12 Engelske navn på studieretninger på MAMI
18/13 Kryptografi som studieretning på MAMI 
18/14 Honoursprogrammet
18/15 Mentorordning
18/16 Eventuelt