Innkalling til møte i Bachelorrådet

Torsdag 8. Februar i "Gates of Eden", Ullevål, Sognsveien 77 B. Kl. 10.00-11.00.

Det innkalles herved til møte i Bachelorrådet.

Saksliste

 

Godkjenning av innkalling og referat

  Saker under eventuelt

18/1

Høstens undervisning: Gjennomgang av semesterrapporter, emnegjennomføringsstatistikk og studentevalueringer.

18/2

Eventuelt

 

 

   
Kristian Ranestad
Leder
Helena B. Mathisen/Biljana Dragisic
Sekretær

 

Publisert 31. jan. 2018 12:17 - Sist endret 7. sep. 2018 12:56