Møter i Bachelorrådet 2020

Bachelorrådsmøte

InnkallingReferat

20/01

Orienteringssaker:

  • Studiebarometeret
  • Status for studieretningene på MAMI og MAEC
  • Tall for begynneremner 2019
  • Honoursprogrammet – oppsummering så langt
  • Praksisemne høsten 2020

20/02

Vedtakssak: Nedleggelse av studieretningen Statistikk og biologi fra H21

20/03

Eventuelt

Bachelorrådsmøte

Vedlegg

20/04

Sak på sirkulasjon - Endring av «Oppbygging og gjennomføring" av spesialiseringen «Statistikk» under studieretningen «Statistikk og Data Science» i MAMI programmet. 

Bachelorrådsmøte

Innkalling – Referat

20/05

Orienteringssak:

  • Studiestart høsten 2020 v/Biljana.
20/06 Diskusjonssak:
  • Rapporter fra eksterne programrådsgivere: rappport fra Jan Ubøe og rapport fra Runar Ile.
20/07 Eventuelt

Bachelorrådsmøte

Innkalling – Referat

20/08

Orienteringssak

Oppfølging av rapporter fra programrådgivere

20/09

Orienteringssak

  • Studiestart høsten 2020 
20/10

Orienteringssak/diskusjonssak   

Vårens undervisning og eksamen

20/11

Eventuelt

Bachelorrådsmøte

Innkalling – Referat

20/12 Høstens undervisning og eksamen.
20/13 Revisjon av 1. årsemner ved Fysisk institutt og ved Matematisk institutt.
20/14

NOKUT kommer i 2021 eller 2022.

Periodisk programevaluering.

20/15

Eventuelt