Bachelorrådsmøter 2017

Bachelorrådsmøte 27/1 2017 Innkalling/Referat
Sak 00/2017 Informasjon
Sak 01/2017 Studiebarometer/Emneevaluering (utvalgte emner): gjennomgang og diskusjon
Sak 02/2017 Programrådgiver-mandat/forslag
Sak 03/2017 Eventuelt
Bachelorrådsmøte 15/5 2017 Innkalling/Referat
Sak 04/2017 Innkalling og referat 
Sak 05/2017 Semesterstart, orientering ved studieadministrasjonen 
Sak 06/2017 Utrulling av generisk kompetanse, orientering ved Knut Mørken 
Sak 07/2017 Obligatoriske oppgaver og digital eksamen, orientering ved Kristian og studieadministrasjonen 
Sak 08/2017 Mandat for programråd, orientering (se vedlegg) 
Sak 09/2017 Mandat for ekstern programrådgiver, orientering (se vedlegg)
Sak 10/2017 Eventuelt 
Bachelorrådsmøte 13/09 2017 Innkalling/Referat
Sak 11/2017 Studiestart
Sak 12/2017 Evaluering/oppsummering store emner våren 2017
Sak 13/2017 Eksterne programrådgivere
Sak 14/2017 Eventuelt
Bachelorrådsmøte 4/12 2017 Innkalling/Referat
Sak 15/2017

Oppfølging av de nye programmene

Sak 16/2017 Rapport fra programrådgiver Jan Ubøe.  Diskusjonssak
Sak 17/2017 Eventuelt