Innkalling til møte i Bachelorrådet

Det innkalles herved til bachelorrådssmøte  mandag 15. mai 2017 kl. 10.00 på rom B1000.

Dagsorden

Sak 04/2017

Innkalling og referat 

Sak 05/2017

Semesterstart
- orientering ved studieadministrasjonen 

Sak 06/2017

Utrulling av generisk kompetanse
- orientering ved Knut Mørken 

Sak 07/2017

Obligatoriske oppgaver og digital eksamen
orientering ved Kristian og studieadministrasjonen 

Sak 08/2017

Mandat for programråd
orientering (se vedlegg)

Sak 09/2017

Mandat for ekstern programrådgiver
orientering (se vedlegg)

Sak 10/2017 Eventuelt

 

Kristian Ranestad
Undervisningsleder
Helena Båserud Mathisen og Biljana Dragisic
Sekretærer 
Publisert 9. mai 2017 14:12 - Sist endret 16. nov. 2017 14:13